På denna sida hittar du lathundar som jag har haft användning av under studierna på systemvetenskapslinjen.

Enklast kan ett datorsystem delas upp i tre skikt.

Presentationsskikt, logik och databaslagring. Till detta kommer ett antal modeller för att strukturera ett behov till en realiserbar lösning. De verktyg som jag använder för att utforma program är:


  1. Visual paradigm för att beskriva modeller som ska vara underlag för utvecklingen.
  2. Eclipse java och för det grafiska interfacet använder jag Scenbuilder.
  3. Som databashanterare använder jag PostgreSQL.


Lathundarna som jag lägger upp här är för at stödja vi olika moment som kanske inte görs så ofta. Denna sida innehåller ingen förklaring till Java. För att lära sig Java finns det massor med bra filmer på Youtube.

Systemering:

  1. UML notation


Du får fritt använda materialet på denna sida.

Referera gärna till källan när du sprider materialet.

Presentationskikt:

  1. Installera FX i Eclipse


Logik:

  1. Kontrollklasser


Databaslagring:

  1. Integrera Postgresql i Eclipse