HEM

Mediabevakning och analys - Med Mellanöstern i fokus.


Varje månad publiceras ett nyhetsbrev över aktuella händelser och analyser. Innehållet hämtas från lokala tidningar och sammanställs i en databas som gör det möjligt att analysera trender inom regionen. 


Sidan är ett ständigt pågående hobbyprojekt. Det innebär att den aldrig är riktigt klar och alltid kan förändras.


Områdets historia. För att förstå nutiden måste man vara medveten om regionens historia. Du hittar en sammanställning här för att fördjupa dig.


Läs mer ....


Litteratur. Poesin är viktig i den arabiska kulturen. Den är inte bara läsvärd utan innehåller även nycklar till det rådande tankesättet i kulturen. Här hittar du en kort sammanställning över de mest centrala verken.


Läs mer ...



Religion. Ingen annan stans i världen är religionen så påtaglig och närvarande. Allt är religion. Judendom, kristendom och Islam härstammar alla från regionen. Periodvis har de olika religionerna kunnat leva i fred men ofta har religionen varit en drivkraft till konflikt. Här hittar du en sammanställning över de olika religionerna och vad som skiljer dem men också vad som förenar.


Läs mer ...


Regionen. Här hittar du en kortfattad beskrivninig av regionen och de länder som ingår i MENA.


Läs mer ...